Home > Gesellschaft, Video, Wëssenschaft > Mitläufer.

Mitläufer.

  1. May 3, 2008 at 5:05 pm

    Deen Clip kennen ech. Ass een gudd Beispill fir ze erklären wi Trends funktionéieren😉

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: