Home > Luxembourg > Respekt.

Respekt.

Virun 2-3 Wochen hat ech e Mail un d’Stad Lëtzebuerg geschriwwen, wou ech mëch bëssen iwwert e Chantier, deen lo säit Méint brach läit an eng Strooss doduerch behënnert, opgereegt hat an em Erklärunge gefrot hat. An haut krut ech lo en Bréif per Post, op lëtzebuergesch, deen mer d’Situatioun erklärt. Plus ou moins. Mee emmerhin!

Advertisements
Categories: Luxembourg
  1. June 25, 2008 at 9:27 pm

    Typesch Gemeng. Da schéckt een eng E-Mail, an ‘t kënnt ee Blat Pabeier per Snail-Mail zréck. Nujee, wann s de lo alt deng Erklärung hues, da war d’Blat jo net ëmsoss bedréckt ginn. Obwuel, bei engem zum Deel grénge Schäfferot … 😉

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: