Home > CurrentReading, Literatur, Religion/Philosophy > Current reading (1).

Current reading (1).

November 28, 2008 Leave a comment Go to comments

Ech liesen jo heiandsdo e Buch, duerfir duecht ech mer: firwat se net mat iech deelen? Villäicht schwätzen se jo deen een oder aneren un.

Hei also dat éischt:

Wer bin ich? Und wenn ja, wieviele?” vum Richard David Precht.

Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Warum soll ich gut sein? Bücher über Philosophie gibt es viele. Doch Richard David Prechts Buch “Wer bin ich?” ist anders als alle anderen Einführungen. Niemand zuvor hat den Leser so kenntnisreich und kompetent und zugleich so spielerisch und elegant an die großen philosophischen Fragen des Lebens herangeführt. Ein einzigartiger Pfad durch die schier unüberschaubare Fülle unseres Wissens über den Menschen. Von der Hirnforschung über die Psychologie zur Philosophie bringt Precht uns dabei auf den allerneusten Stand. Wie ein Puzzle setzt sich das erstaunliche Bild zusammen, das die Wissenschaften heute vom Menschen zeichnen.

D’Buch ass an 3 Deeler opgedeelt. Am éischten gët den aktuellen Stand vun der Gehiirforschung beschriewen an wat een alles sou zum Thema Identitéit wees (oder mengt ze wëssen), deen zweeten ennersicht eng Rëtsch moralesch Froen an zu wat fir Äntwerten ee kommen kann, deen drëtten dann analyséiert Konzepter wéi Hoffnung, Léiwt a Gléck.

Mir perséinlech huet d’Buch ziemlech gutt gefall, och wann ech net ëmmer mat sengen Conclusiounen am zweeten an drëtten Deel d’accord sinn. Generell ass et awer ganz liesbar: d’Sprooch ass relativ einfach gehalen an awer nach sophistikéiert genuch, fir d’Nuancen vun de Problemer ze beschréiwen. Wat ech och gutt fannen ass, dass hien Wëssenschaft a Philosophie mateneen verbënnt an sech net nëmmen op eng Säit konzentréiert. Wat och manner Sënn giff maachen. Well just zesummen kann een zu enger gewësser Erkenntnis kommen.

7/10.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: