Home > Wired world > Mac/iTunes Problem!?

Mac/iTunes Problem!?

December 23, 2008 Leave a comment Go to comments

Villäicht kann een vun iech mer hëllefen:

Ech hunn meng iTunes Library op engem externen Disk an usech klappt dat ouni Problem (kann Saachen aus dem iTunes Store kafen an déi ginn do gespäichert, selwecht mat CDen, déi ech importéieren). Mee ech wollt lo mp4 Fichieren, déi ech op engem aneren Site kaaft hunn, riwwer kopéieren (ass fréier gaang!), mee lo um externen HD seet en mer, dass ech déi Rechter net hätt!? Wann ech den Répertoire mat den Fichieren well an den iTunes Répertoire manuell kopéieren, kann ech dat man awer ech muss mech fir d’éischt authentikéieren!? Mam Admin Passwuert geet dat dann, mee den iTunes freet mech dat net … Hunn och lo mäi Standard-User zum Admin gemaach, selwechten Problem.

WTF? Irgendeng Iddi … ech well die MP4 Fichieren lo op den sch**ss externen Disk kréien. Ah jo, ech kann iwwerall um externen HD nei Repertoiren man AUSSER am ‘iTunes Music’ Repertoire … do schéngen ech keng Rechter ze hunn … obwuel bei den Infos ‘read & write’ fir mäin User steet an ech lo en plus Admin sinn … ?

HELP! Merci.
Categories: Wired world
  1. December 23, 2008 at 3:23 pm

    Vergiesst et. Problem geléist.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: