Home > Geschicht, Gesellschaft, Religion/Philosophy > Fréi Gläichberechtegung.

Fréi Gläichberechtegung.

fresko_paulusgrotte_ephesus (*)

Een revolutionärt Element vun deenen alleréischten chrëschtlechen Communautéiten woer hieren radikalen Egalitarismus. Sou heescht et zb an der Apostelgeschicht:

All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. For from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles’ feet, and it was distributed to anyone as he had need.

Bei sou eppes misst jo nët nëmmen iwwerzeechten Kommunisten d’Häerz méi héich sprangen! Kléngt jo idyllesch an quasi perfekt.

D’Apostelgeschicht ass awer nët dat éischt Dokument wat op eng gewëss gesellschaftlëch Radikalitéit vun den fréien Chrëschten hiwéist. Den Paulus huet sech schon Joerzengten éischter zb fir d’Gläichberechtegung vun de Fraen agesat (opmanst an deenen vun ‘sengen’ Bréiwer, déi hien och wahrscheinlech en effet selwer geschriwwen huet, trotzdem sinn och an deenen heiansdo liicht Contradictiounen, mee bon). A Punkto Paulus muss een awer och nach zwou Saachen wëssen fir en besser ze verstoen: 1. Hien huet geduecht den Jesus wier drop an drun ërem ze kommen an dat neit, gëttlecht, himmlesch Zäitalter anzelauden (hie luuch natierlech falsch) an 2. woer hien der Meenung, dass Abstinenz (fir Männer a Fraen) dat Bescht wier, an vue dass d’Apokalypse jo no wier, wier et och souwiesou net méi néideg Kanner ze man; ouni Famill kéint een sech méi op Gott konzentréieren.

Hei lo säin Text (nees op Englesch well ech keng ordentlech Versioun op Däitsch online fannen) a kuckt wéi offensichtlech seng Gläichsetzung vun Mann a Fra ass (wat deemools definitiv net selbstverständlech war). Alles gët duebel erwähnt: eng Kéier vum Mann senger Säit, an dann awer och vun der Fra hierer:

1 Corinthians 7

But since there is so much immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife’s body does not belong to her alone but also to her husband. In the same way, the husband’s body does not belong to him alone but also to his wife. Do not deprive each other except by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer.

To the married I give this command (not I, but the Lord): A wife must not separate from her husband. But if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife.

To the rest I say this (I, not the Lord): If any brother has a wife who is not a believer and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband.

I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord’s affairs—how he can please the Lord. But a married man is concerned about the affairs of this world—how he can please his wife—and his interests are divided. An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord’s affairs: Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world—how she can please her husband.

Nach e Remarken dozou:

1. Wéi aus dem Paulus sengen (echten) Bréiwer erauszeliesen ass, haten d’Fraen eng gläichberechtegt Stellung an der Hierarchie vun der sech entwécklender Kierch. Et schéngen suguer weiblech Apostelen (Apostelen am Sënn vun Missionaren, net deenen éischten 12) gin ze hunn.
2. Villes vun der Gläichsetzung an deem uewen zitéierten Extrait gouff henno nees réckgängeg gemaach, wéi d’Religioun ëmmer méi gewuess ass an ëmmer méi ‘réimesch’ ginn ass. Am Laf vun dëser Entwécklung gouffen réimesch Patriarchatsprinzipien nees materabruecht an zënter dem hunn d’Fraen an der Kierch net méi vill ze mellen! Kee Wonner: d’Kathoulesch Kierch ass vun der Hierarchie (an der Organisatioun) hier komplett um réimeschen Verwaltungsapparat opgebaut. E faszinant Thema fir sech op dat ech eng Kéier zeréck kommen!
3. Niewent dem Opruff zur Gläichberechtegung woer et zumools och deen zur Abstinenz, deen die nei Religioun fir Fraen sou attraktiv gemaach huet. Deemools hat d’Fra (oder éischter d’Meedchen) keen Matsproocherecht, ween hatt bestuede géiff sou dass die Bestiednisser oft alles anescht wéi rooseg woeren. D’Konvertéieren zu der neier Religioun mat hierer Recommandatioun vun der Abstinenz woer dunn eng Méiglechkeet aus esou Bestiednisser erauszekommen (oder am viraus ze verhënneren!). Vill Männer hunn dat natierlech net sou super fonnt …

(*)  E Fresco aus der sougenannten St-Paulus-Grotto zu Ephesus. Wat interessant un dësem Fresco ass, ass dass direkt hannert dem Paulus eng Fra steet, déi GENAU DAT selwecht mécht, wéi den Paulus, nämlecht léiert/priedegt! Sie mécht dat selwecht Zeechen mat der Hand an sie huet och eng oppen Schrëftroll an der Hand. Wat nach méi interessant ass, ass dass irgendwann am Laf vun der Zäit Läit d’Aan vun der Fra an hier Hand verschandelt hunn (awer net dem Paulus seng, also wor et keng Verschandelung duerch Anti-Chrëschten!) fir hier domadder déi Authoritéit nees fort ze huelen!

Advertisements
  1. j.h.
    April 27, 2009 at 7:50 am

    interessant informatiuonen an kommentaeren.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: