Home > Politik > Krass.

Krass.

Et wier zwar ziemlech krass, falls sech wierklech rausstellen sollt, dass den Lech Kaczynski Schold um Accident woer, well hien den Pilot genéidegt hätt ze landen well en soss ze spéit op déi Feier komm wier …

Villäicht ass jo eppes op enger Blackbox drop? Awer och just falls dat am Cockpit beschwat gouff, richteg?

Categories: Politik
  1. April 12, 2010 at 10:16 pm

    Also ech ka mer daat gudd virstellen.

  2. April 13, 2010 at 7:05 am

    Virstellen kann ech mer et och. Et wier just de Comble lo wou dem Typ eng Zort Heldenbefriefnis zoukommen geloosst gët …

    Mee et wier jo net fir d’éischt, dass hien en Pilot ënner Drock gesat hätt.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: