Home > Aktuelles, Wired world > PlayBook?

PlayBook?

September 28, 2010 Leave a comment Go to comments

RIM (Blackberry) huet gëschter säin Tablet-Prototyp virgestallt an probéiert däitlech ze maachen, dass hieren Tablet vill besser fir de professionellen Marché ugepasst wier wéi en iPad. A wéi nënnen sie hieren Tablet?

PlayBook. Dat kléngt en effet superprofessionell.

Categories: Aktuelles, Wired world
  1. September 28, 2010 at 9:11 am

    Ok, dat erkläert et e bëssen: “playbook: a notebook containing descriptions and diagrams of the plays that a team has practiced (especially an American football team)”

    Kléngt trotzdem net immens professionell imho.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: